Usługi księgowe

Usługi księgowe

Usługi księgowe polegają na rejestracji odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia odpowiedniej formy rachunkowości zgodnie z prowadzonym rodzajem działalności. Usługi w naszej firmie polegają na kompleksowej obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw.

Szybki kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy. Odezwiemy się.

Co w ofercie

 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych i składanie ich do właściwych urzędów
 • Sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT/UE
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i ich składanie do urzędu skarbowego i KRS
 • Sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • Współpracę z biegłymi rewidentami podczas audytów,
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych,
 • Doradztwo w zakresie tworzenia działów księgowych,
 • Prowadzenie księgowości uproszczonej,
 • Badanie sytuacji księgowej spółek,
 • Optymalizacja pracy działów księgowych,
 • Sporządzenie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat,
 • Inne usługi i doradztwo księgowe.