Kontroling finansowy

Kontroling finansowy

Controlling finansowy to działalność nakierowana na planowanie, sterowanie i koordynowanie procesów finansowych w przedsiębiorstwie. Jego głównym zadaniem jest tworzenie i aktualizowanie architektury systemu planowania finansowego oraz przygotowywanie informacji dla podejmowania decyzji finansowych. Efektem stosowania controllingu finansowego jest poprawa ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oceniana w trzech podstawowych wymiarach: płynności, rentowności oraz efektywności działania.

Szybki kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy. Odezwiemy się.

Co w ofercie

Zadaniem controllingu finansowego jest stworzenie szkicu sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa na przyszłość (np. na koniec roku obrotowego). Budżet bilansów przewiduje stan aktywów i pasywów w przyszłość przez co często nazywany jest „pro forma”. Ze względu na to, że zmiany w pozycjach bilansowych wynikają z różnych rodzajów budżetu, budżet ten kontroluje dokładność wszystkich innych planów i prognoz. Taki szkic umożliwia ocenę możliwości kredytowych przedsiębiorstwa i ego wiarygodność wśród kontrahentów.